STOWARZYSZENIE

ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

„NIEPOKONANI”

04-738 Warszawa, ul. Bielszowicka 7

tel.: 22 815 26 08

 

konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie

            nr  11 1240 6074 1111 0000 4995 0487

 

NIP: 952-199-14-17, REGON: 140512941

KRS: 0000254679

e-mail: niepokonani@niepokonani.waw.pl

 

KOMUNIKAT

 

 

W grudniu 2005r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZŻ NSZ podjął uchwałę o ufundowaniu zapomóg dla byłych żołnierzy NSZ - członków i ich rodzin będących w bardzo trudnych warunkach materialnych i bytowych.

Jedynym długofalowym rozwiązaniem tej kwestii było założenie organizacji, której celem statutowym będzie stałe niesienie takiej pomocy.

W 2006r. powołane zostało Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Walczącego Podziemia „Niepokonani”, które zostało zarejestrowane w KRS pod numerem 0000254679. Dzięki działalności ww. Stowarzyszenia otrzymaliśmy w 2007r. status organizacji pożytku publicznego, co daje m.in. przywilej otrzymywania 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych chcących wesprzeć działalność tej organizacji oraz korzystania z innych form darowizn od osób fizycznych i prawnych.

W wyniku tych działań Stowarzyszenie nasze na przestrzeni lat 2006-2015 udzieliło pomocy najbardziej potrzebującym w postaci zapomóg bezzwrotnych dla 156 osób na łączną kwotę 34.500zł.

Mając na uwadze dobro naszej działalności prosimy wszystkich – Koleżanki i Kolegów Członków NSZ oraz sympatyków naszej organizacji o wsparcie i upowszechnianie idei Stowarzyszenia poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej. Roczna składka członkowska wynosić będzie 50zł.

         Sprawozdania finansowe i merytoryczne z prowadzenia działalności naszego Stowarzyszenia udostępnione są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia a także zamieszczone zostały w bazie sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego na stronie http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

 

 

Z żołnierskim pozdrowieniem

 

       Zarząd

O NAS

1 % OPP

STATUT

WŁADZE

Symbole NSZ

KOMUNIKATY

ODDZIAŁY I KOŁA