STOWARZYSZENIE

 ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

„NIEPOKONANI”

04-738 Warszawa, ul. Bielszowicka 7

tel.: 22 815 26 08

 

konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie

            nr  11 1240 6074 1111 0000 4995 0487

 

NIP: 952-199-14-17, REGON: 140512941

KRS: 0000254679

e-mail: niepokonani@niepokonani.waw.pl

W celu przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych “Niepokonani” należy w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 wpisać nazwę naszego Stowarzyszenia oraz numer KRS 0000254679 . Resztą formalności zajmie się Urząd Skarbowy.

 

Należy pamiętać o  tym, iż 1% podatku zostanie przekazany na wskazane konto, o ile zeznanie podatkowe zostanie złożone we właściwym terminie.

 

Wszystkie otrzymane od Państwa środki przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

O NAS

1 % OPP

STATUT

WŁADZE

Symbole NSZ

KOMUNIKATY

ODDZIAŁY I KOŁA

Darmowy Program PIT dostarcza

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

https://www.iwop.pl/