STOWARZYSZENIE

 ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

„NIEPOKONANI”

04-738 Warszawa, ul. Bielszowicka 7

tel.: 22 815 26 08

 

konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie

            nr  11 1240 6074 1111 0000 4995 0487

 

NIP: 952-199-14-17, REGON: 140512941

KRS: 0000254679

e-mail: niepokonani@niepokonani.waw.pl

 

 

Koła:

 

 

       w Makowie Mazowieckim

       ul. Krasickiego 6, 06-200 Maków Mazowiecki

 

       w Ciechanowie

       ul. Sikorskiego 7 lok. 57, 06-400 Ciechanów

 

       w Kielcach

       ul. Urzędnicza 2 lok. 12, 25-729 Kielce

 

O NAS

1 % OPP

STATUT

WŁADZE

Symbole NSZ

KOMUNIKATY

ODDZIAŁY I KOŁA