STOWARZYSZENIE

 ŻOŁNIERZY NADOWIYCH SIŁ ZBROJNYCH

„NIEPOKONANI”

04-738 Warszawa, ul. Bielszowicka 7

tel.: 22 815 26 08

 

konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie

            nr  11 1240 6074 1111 0000 4995 0487

 

NIP: 952-199-14-17, REGON: 140512941

KRS: 0000254679

e-mail: niepokonani@niepokonani.waw.pl

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

 

Prezes – Władysław Mróz

Wiceprezes – Eugeniusz Zarzycki

Wiceprezes – Mieczysław Cybulski

Skarbnik – Cezary Pietra

Sekretarz – Kazimierz Lange

 

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą:

 

Przewodnicząca KR - Władysław Tyll

Wiceprzewodnicząca KR - Zofia Jankowska

Sekretarz KR - Ryszard Broński

Członek KR - Kazimierz Kamiński

O NAS

1 % OPP

STATUT

WŁADZE

Symbole NSZ

KOMUNIKATY

ODDZIAŁY I KOŁA